Členské příspěvky 2019

20.03.2019

Vedení SK Zašová 1926, z.s. si Vás v souladu se stanovami spolku v platném znění dovoluje požádat o platbu Členských příspěvků pro rok 2019 dle níže uvedených pokynů.

Členský příspěvek představuje jednu ze základních podmínek členství v SK Zašová 1926, z.s. a zároveň jeden ze základních zdrojů příjmů spolku, sloužící ke krytí nákladů spojených se základním zabezpečením, organizací a výkonem sportovní činnosti členů spolku.

Členské příspěvky 2019:

  • ČLENSTVÍ ŘÁDNÉ - 1.000,- Kč/rok (aktivní hráči od roku narození 2012 a starší) nebo
  • ČLENSTVÍ SYMPATIZUJÍCÍ - 100,- Kč/rok (ostatní členové)

pokyny k upřednostňované platbě Členských příspěvků 2019 převodem:

  • částka: 1.000,- Kč nebo 100,- Kč viz výše dle druhu příslušného členství
  • datum splatnosti: do 30.4.2019 (a dále v průběhu kalendářního roku)
  • převodem na bankovní účet spolku: ČSOB 197739107/0300
  • Variabilní Symbol: 2019 | Specifický Symbol: rodné číslo
  • Poznámka k platbě: příjmení a jméno

Platbu Členského příspěvku 2019 je možné uhradit také v hotovosti a to kterémukoliv členu vedení SK Zašová 1926, z.s. proti vystavení příjmového pokladního dokladu.

Platbu Členského příspěvku 2019 provádějte vždy každou samostatně, ne součty např. rodič+dítě, sourozenci apod., aby bylo možné jednotlivé platby filtrovat a párovat v členské databázi.

Současně s platbou členských příspěvků pro rok 2019 si Vás (členové, kteří neodevzdali v roce 2018) v souladu se stanovami spolku a zákonnou legislativou v platném znění dovolujeme požádat zároveň i o vyplnění "Přihlášky člena SK Zašová 1926" a o podpis "Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů", které obdržíte od příslušných členů vedení SK Zašová 1926, z.s..