Členské příspěvky a poplatky VFA

13.08.2018

Vedení SK Zašová 1926, z.s. si Vás v souladu se stanovami spolku v platném znění dovoluje požádat o platbu Členských příspěvků pro rok 2018 a o platbu Poplatku VFA pro členy SK Zašová 1926, z.s. pro rok 2018 dle níže uvedených pokynů.

Členský příspěvek představuje jednu ze základních podmínek členství v SK Zašová 1926, z.s. a zároveň jeden ze základních zdrojů příjmů spolku, sloužící ke krytí nákladů spojených se základním zabezpečením, organizací a výkonem sportovní činnosti členů spolku a Poplatek VFA představuje jeden ze základních zdrojů příjmů spolku, sloužící ke krytí nákladů spojených s nadstandardním zabezpečením, organizací a výkonem sportovní činnosti mládežnických členů spolku...


Členské příspěvky 2018:

 • ČLENSTVÍ ŘÁDNÉ - 1.000,- Kč/rok (aktivní hráči od roku narození 2011 a starší) nebo
 • ČLENSTVÍ SYMPATIZUJÍCÍ - 100,- Kč/rok (ostatní členové)

pokyny k platbě Členských příspěvků 2018:

 • částka: 1.000,- Kč nebo 100,- Kč viz výše dle druhu příslušného členství
 • datum splatnosti: do 30.6.2018
 • převodem na bankovní účet spolku: ČSOB 197739107/0300
 • Variabilní Symbol: 2018 |Specifický Symbol: rodné číslo
 • Poznámka k platbě: příjmení a jméno


Poplatek VFA 2018:

 • 500,- Kč/rok (aktivní hráči/členové SK Zašová 1926, z.s. od roku narození 2011 a starší

pokyny k platbě Poplatku VFA 2018:

 • částka: 500,- Kč
 • datum splatnosti:do 30.6.2018
 • převodem na bankovní účet spolku: ČSOB 197739107/0300
 • Variabilní Symbol: 122018 |Specifický Symbol: rodné číslo
 • Poznámka k platbě: příjmení a jméno


Platby prosím provádějte každou samostatně (ne součty ČP+PVFA, ne součty rodič+dítě/sourozenci apod...) tak, aby bylo možné následně z výpisu účtu dle VS a SS jednotlivé platby vyfiltrovat a přerozdělit do příslušných "budgetů" rozpočtu klubu a spárovat s databází členů.

Současně s platbou členských příspěvků pro rok 2018 si Vás v souladu se stanovami spolku a zákonnou legislativou v platném znění dovolujeme požádat zároveň i o vyplnění "Přihlášky člena SK Zašová 1926" a o podpis "Informovaného souhlasu se zpracováním osobních údajů", které (stejně jako bližší informace a vysvětlení v případě nejasností) obdržíte od příslušných členů vedení SK Zašová 1926, z.s.