Informativní schůzka vedení SK Zašová 1926, z.s. s členy

11.01.2019

Vedení SK Zašová 1926, z.s. si tímto dovoluje pozvat všechny členy spolku, kteří dosud neuhradili příslušný členský příspěvek za rok 2018 v řádné lhůtě ani po výzvě v dodatečné lhůtě ke společné informativní schůzce dne 18.1. 2019 od 18.30 hod. v bufetu sportovní haly ZŠ Zašová s následujícím
programem:

1. VYSVĚTLENÍ SOUČASNÉ LEGISLATIVNÍ PROBLEMATIKY GDPR, OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ČLENSTVÍ VE SPOLCÍCH

2. ADMINISTARTIVNÍ PROCES PLATBY ČLENSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ

3. DISKUZE

Vzhledem ke skutečnosti, že se objevily nesprávné, nepodložené a s největší pravděpodobností taky účelově nesprávně interpretované informace týkající se podmínek případného členství v SK Zašová 1926, z.s., rozhodlo se vedení spolku vedle standardních komunikačních prostředků pozvat všechny bývalé členy TJ Zašová nebo SK Zašová 1926, z.s. s dosud nezaplaceným členským příspěvkem, kteří do dnešního dne nedisponují správnými informacemi ke společné informativní schůzce.

SK Zašová 1926, z.s. je dle svých stanov samosprávným a dobrovolným svazkem členů se zájmem o sport a sportovní činnost, který je otevřen každému, kdo o členství v něm projeví zájem, kdo splní podmínky členství a kdo projeví zájem spolupodílet se na plnění poslání/účelu, hlavní i vedlejší činnosti spolku...