SPORTOVNÍ AREÁL
NA FARAŘENCE

Sportovní areál klubu se nachází ve středu obce, byl vybudován v roce 1950 a slavnostně otevřen 4.3. 1951 při příležitosti oslav výročí 25. let od založení Sportovního Klubu, v roce 1990 začala rozsáhlá dvouletá rekonstrukce, kdy stávající škvárový povrch nahradila tráva a rekonstruovaný sportovní areál byl znovu otevřen v roce 1992, kdy s minimálními změnami ve své podobě slouží fotbalu v Zašové do současnosti...

V přípravě...