VEDENÍ KLUBU
TO JSME MY

JAN BLABLA

předseda SKZ1926

*21.12. 1977

Honza je statutárním orgánem klubu, jeho úkolem je reprezentace a zastupování zájmu všech členů SKZ1926 navenek, komunikace s partnery klubu, kompletní administrativa klubu, příprava grantových a dotačních programů, správa klubového webu SKZ1926 a vedení účetnictví...

+420 777 751 207 | blablajan@hotmail.cz

Ing. ONDŘEJ KOŇAŘÍK

místopředseda SKZ1926

*27.5. 1975

Ondra je výkonným orgánem klubu, zastupuje předsedu se všemi právy a povinnostmi, zároveň je šéftrenérem mládeže VFA, je držitelem nejvyšší trenérské licence FAČR "UEFA A", jeho úkolem je programová náplň VFA, zodpovídá za trenérský úsek mládeže a mládežnická mužstva VFA...

+420 604 221 024 | konarik.ondrej@gmail.com

VÁCLAV HANÁČEK

místopředseda SKZ1926

*20.2. 1976

Vašek je výkonným orgánem klubu, zastupuje předsedu se všemi právy a povinnostmi, zároveň je správcem sportovního areálu/groundsman, jeho úkolem je organizace provozu a údržby areálu klubu a příprava travnatých hracích ploch...

+420 737 886 898 | vencahanacek@seznam.cz

MIROSLAV KOŠÁREK

člen vedení SKZ1926

*11.8. 1974

Mirek je výkonným orgánem klubu, podílí se na plnění organizačních a sportovních plánů a cílů klubu, zároveň je podle tzv. "anglického modelu" trenérem a manažerem dospělých a je zodpovědný především za zabezpečení mužstva mužů SKZ1926...

+420 603 582 298 | kosarek.miroslav@seznam.cz

TOMÁŠ GOLASOVSKÝ

člen vedení SKZ1926

*30.1. 1978

Tomáš je výkonným orgánem klubu, podílí se na plnění organizačních a sportovních plánů a cílů klubu, zároveň je manažerem mládeže a je zodpovědný především za zabezpečení mužstev mládeže VFA...

+420 603 425 577 | golasovsky.tomas@gmail.com

VÁCLAV VINKLER

člen kontrolní komise SKZ1926

*5.11. 1981

Vašek je kontrolním orgánem klubu, dohlíží na věcnou správnost rozhodnutí vedení SKZ1926, plnění organizačních a sportovních plánů a cílů klubu a kontroluje účetnictví, zároveň je ekonomickým manažerem SKZ1926 a VFA, jeho úkolem je příprava rozvahy a rozpočtu klubu, schvalování čerpání rozpočtu a komunikace s partnery klubu...

+420 739 399 991 | vaclav.vinkler@bonusia.cz 

JIŘÍ NEJEDLÝ

člen kontrolní komise SKZ1926

*24.4. 1973

Jirka je kontrolním orgánem klubu, dohlíží na věcnou správnost rozhodnutí vedení SKZ1926, plnění organizačních a sportovních plánů a cílů klubu a kontroluje účetnictví...

+420 ? | nejedly@enzi.cz 

MICHAL ŠTĚPÁN

člen kontrolní komise SKZ1926 

*1.7. 1984

Michal je kontrolním orgánem klubu, dohlíží na věcnou správnost rozhodnutí vedení SKZ1926, plnění organizačních a sportovních plánů a cílů klubu a kontroluje účetnictví...

+420 775 222 304 | michalstepan@email.cz